Promocje - rabaty - oferty specjalne

Sprawdź najnowsze promocje, rabaty i oferty specjalne. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej okazji!

REGULAMIN AKCJI:
„Każda druga plisa -40% taniej! Kupuj do pary!”
w okresie od 2.10.2023 r. do 8.10.2023 r.

I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki promocji, zasady przyznawania oraz sposób korzystania z akcji „Każda druga plisa -40% taniej! Kupuj do pary!” i jego rozliczenia.

II. Definicje

 1. Nazwa promocji: „Każda druga plisa -40% taniej! Kupuj do pary!”.
 2. Rabat – zniżka przyznawana Klientowi, uprawniająca do obniżenia ceny zakupywanych towarów w firmie Markiza.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna lub działalność gospodarcza dokonująca zamówienia w Markiza.pl Sp. z o.o. – uczestnik promocji.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 5. Markiza.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30, NIP 6472424093- sklepy stacjonarne (Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30 oraz Rybnik, ul. Gen. Józefa Hallera 28), internetowy, allegro, w którym oferowane są osłony okienne do samodzielnego pomiaru oraz montażu lub z usługą pomiaru i montażu, będący jednocześnie uprawnionym do przyznawania zniżki/rabatu.

III. Warunki Ogólne

 1. Akcja promocyjna polegać będzie na przyznawaniu w określonym terminie rabatu w wysokości -40% na każdą kolejną, drugą do pary zakupioną plisę do samodzielnego montażu. Jest to równoznaczne z zakupem dwóch plis lub wielokrotności pary a rabat obliczany jest wtedy od:
  1. ceny plisy najtańszej,
  2. cen plis najtańszych, w przypadku zakupu wielokrotności pary (np. 4 sztuk, 6 sztuk, 8 sztuk i więcej).
 2. Możliwość skorzystania przez Klienta z promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 4. Czas trwania promocji: od 2.10.2023 r. do 8.10.2023 r.
 5. Osoby zatrudnione w Markiza.pl Sp. z o.o. nie mogą brać udziału w niniejszej akcji promocyjnej.

IV. Realizacja naliczania Rabatu
„Każda druga plisa -40% taniej! Kupuj do pary!”

 1. Klient, który chce skorzystać z rabatu może złożyć zamówienie w dowolnym oddziale firmy Markiza.pl Sp. z o.o.: w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30 oraz w Rybniku przy ul. Gen. Józefa Hallera 28, jak również w zamówieniu mailowym.
 2. Rabat naliczany jest klientowi zgodnie z wytycznymi określonymi w art. III pkt. 1.
 3. Rabat naliczany jest przy spisywaniu zamówienia Klienta na produkt bez montażu, po uprzednim podaniu wszystkich niezbędnych wymiarów potrzebnych do realizacji zamówienia.
 4. Okres ważności przyznawanych Rabatów określony jest do dnia 8.10.2023 r. Po upływie podanego terminu rabaty nie będą naliczane.
 5. Niewykorzystanie Rabatu nie stanowi podstawy do wystąpienia uprawnionego wobec firmy Markiza.pl Sp. z o.o. z roszczeniami w tym zakresie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do akcji promocyjnej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
 2. Regulamin dostępny będzie do wglądu w siedzibie firmy oraz na stronie www.
 3. Markiza.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Markiza.pl.

REGULAMIN AKCJI ODBIERZ RABAT Z TĄ ULOTKĄ DO -10%
w okresie od 09.09.2023 r. do 30.11.2023

I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki akcji: zasady przyznawania oraz sposób korzystania z rabatu do – 10% i jego rozliczenia.

II. Definicje

 1. Nazwa promocji: „Odbierz rabat z tą ulotką do -10%”.
 2. Rabat – zniżka przyznawana Klientowi, uprawniająca do obniżenia ceny zakupywanych towarów w firmie Markiza.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna lub działalność gospodarcza dokonująca zamówienia w Markiza.pl Sp. z o.o. – uczestnik promocji.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 5. Markiza.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30, NIP 6472424093 – sklepy stacjonarne (Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30 oraz Rybnik, ul. Gen. Józefa Hallera 28), internetowy, Allegro, w którym oferowane są osłony okienne do samodzielnego pomiaru oraz montażu lub z usługą pomiaru i montażu, będący jednocześnie uprawnionym do przyznawania zniżki/rabatu.

III. Warunki Ogólne

 1. Akcja promocyjna polegać będzie na przyznawaniu rabatu w wysokości do -10% na zakupy w zamian za spełnienie warunków określonych poniżej:
  a) złożenie zamówienia przy okazaniu ulotki rabatowej, która dołączona zostanie do podpisywanej umowy.
 2. Jeżeli spełniony będzie powyższy warunek, klientowi przysługuje rabat na poszczególny towar z maksymalną wysokością ustaloną poniżej:
  a) na rolety materiałowe pełne, dzień-noc – 5%,
  b) na żaluzje pionowe – 10%,
  c) na moskitiery okienne ramkowe – 7%,
  d) na plisy, rolety rzymskie oraz żaluzje poziome – 5%,
  e) na tekstylia z nadrukiem – 5%,
  f) na pergole, markizy, poszycia, falbany, rolety zewnętrzne oraz bramy – 3%.
 3. Rabat naliczany jest przy aktualnym zamówieniu Klienta po uprzednim okazaniu uprawniającej ulotki rabatowej Markiza.pl Sp. z o.o. i dołączeniu jej do umowy. Rabat naliczany jest do jednego zamówienia.
 4. Klient przy składaniu zamówienia może otrzymać maksymalny rabat do 10%.
 5. Osoby zatrudnione w Markiza.pl Sp. z o.o. nie mogą brać udziału w niniejszej akcji promocyjnej.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 7. Czas trwania promocji: od 09.09.2023 r. do 30.11.2023.

IV. Realizacja naliczania Rabatu do – 10%

 1. Klient, któremu przysługuje rabat ma możliwość jego realizacji w dowolnym oddziale firmy Markiza.pl Sp. z o.o.: w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30 oraz w Rybniku przy ul. Gen. Józefa Hallera 28, jak również w zamówieniu mailowym.
 2. Rabat naliczany jest klientowi zgodnie z wytycznymi określonymi w art. III pkt. 2 i 3.
 3. Okres ważności przyznawanych Rabatów określony jest do dnia 30.11.2023 r. Po upływie podanego terminu rabaty nie będą naliczane.
 4. Niewykorzystanie Rabatu w wyżej wymienionym terminie, wiąże się z utratą możliwości jego naliczenia i nie stanowi podstawy do wystąpienia uprawnionego wobec firmy Markiza.pl Sp. z o.o. z roszczeniami w tym zakresie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do akcji promocyjnej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
 2. Regulamin dostępny będzie do wglądu w siedzibie firmy oraz na stronie www.
 3. Markiza.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Markiza.pl.


REGULAMIN AKCJI RABAT DO -10% NA KOLEJNE ZAKUPY
w okresie od 13.03.2023 r. do odwołania

I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki akcji: zasady przyznawania oraz sposób korzystania z rabatu do – 10% i jego rozliczenia.

II. Definicje

 1. Nazwa promocji: „Rabat do -10% na kolejne zakupy”.
 2. Rabat – zniżka przyznawana Klientowi, uprawniająca do obniżenia ceny zakupywanych towarów w firmie Markiza.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna lub działalność gospodarcza dokonująca zamówienia w Markiza.pl Sp. z o.o. – uczestnik promocji.
 4. Opinia – unikatowa treść dotycząca produktu lub usług świadczonych przez firmę Markiza.pl Sp z o.o. dodana przez klienta w Googlach lub na Facebooku.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 6. Markiza.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30, NIP 6472424093- sklepy stacjonarne (Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30 oraz Rybnik, ul. Gen. Józefa Hallera 28), internetowy, allegro, w którym oferowane są osłony okienne do samodzielnego pomiaru oraz montażu lub z usługą pomiaru i montażu, będący jednocześnie uprawnionym do przyznawania zniżki/rabatu.

III. Warunki Ogólne

 1. Akcja promocyjna polegać będzie na przyznawaniu rabatu w wysokości do -10% na zakupy w zamian za spełnienie warunków określonych poniżej:
  1. udostępnienie zdjęć z realizacji poprzedniego zamówienia (realizacja wykonana od 1.01.2023 r.),

  2. oraz pozytywną opinię wystawioną na Google lub Facebooku.

 2. Jeżeli spełnione będą oba powyższe warunki, klientowi przysługuje rabat na poszczególny towar z maksymalną wysokością ustaloną poniżej:
  1. na rolety materiałowe pełne, dzień-noc – 5%,

  2. na żaluzje pionowe – 10%,

  3. na moskitiery okienne, ramkowe – 7%,

  4. na plisy, rolety rzymskie oraz żaluzje poziome – 5%,

  5. na tekstylia z nadrukiem – 5%,

  6. na pergole, markizy, poszycia, falbany, rolety zewnętrzne oraz bramy – 3%.

 3. Jeżeli spełniony będzie tylko jeden warunek (przesłanie zdjęć z poprzedniej realizacji lub pozytywna opinia), klientowi przysługuje połowa rabatu przypisanego do poszczególnego towaru w art. III pkt. 2.
 4. Rabat naliczany jest przy kolejnym zamówieniu Klienta po uprzednim poświadczeniu wystawionej opinii oraz dostarczonych zdjęciach (przesłanych mailem lub przekazanych na nośniku elektronicznym), dokonanego w Markiza.pl Sp. z o.o. Rabat naliczany jest do jednego, kolejnego zamówienia, a nie wszystkich kolejnych.
 5. Klient przy składaniu zamówienia może otrzymać maksymalny rabat do 10%.
 6. Rabatów nie można przekazywać osobie trzeciej, zniżka przypisana może być tylko do osoby, która już wcześniej dokonała zakupów w Markiza.pl.
 7. Osoby zatrudnione w Markiza.pl Sp. z o.o. nie mogą brać udziału w niniejszej akcji promocyjnej.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 9. Czas trwania promocji: od 13.03.2023 r. do odwołania.

IV. Realizacja naliczania Rabatu do – 10%

 1. Klient, któremu przysługuje rabat ma możliwość jego realizacji w dowolnym oddziale firmy Markiza.pl Sp. z o.o.: w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30 oraz w Rybniku przy ul. Gen. Józefa Hallera 28, jak również w zamówieniu mailowym.
 2. Rabat naliczany jest klientowi zgodnie z wytycznymi określonymi w art. III pkt. 2 i 3.
 3. Okres ważności przyznawanych Rabatów określony jest do dnia 31.12.2023 r. Po upływie podanego terminu rabaty nie będą naliczane.
 4. Niewykorzystanie Rabatu w wyżej wymienionym terminie, mimo przesłania zdjęć lub wystawienia opinii wiąże się z utratą możliwości jego naliczenia i nie stanowi podstawy do wystąpienia uprawnionego wobec firmy Markiza.pl Sp. z o.o. z roszczeniami w tym zakresie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do akcji promocyjnej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
 2. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie oraz publikację zdjęć towarów w miejscu ich montażu wykonanych przez pracownika firmy lub samego klienta. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, obróbkę, utrwalanie, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie oraz przechowywanie kopii zapasowych zdjęć.
 3. Regulamin dostępny będzie do wglądu w siedzibie firmy oraz na stronie www.
 4. Markiza.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Markiza.pl.