Promocje - rabaty - oferty specjalne

Sprawdź najnowsze promocje, rabaty i oferty specjalne. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej okazji!


REGULAMIN AKCJI RABAT DO -10% NA KOLEJNE ZAKUPY
w okresie od 13.03.2023 r. do odwołania

I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki akcji: zasady przyznawania oraz sposób korzystania z rabatu do – 10% i jego rozliczenia .

II. Definicje

 1. Nazwa promocji: „Rabat do -10% na kolejne zakupy”.
 2. Rabat – zniżka przyznawana Klientowi, uprawniająca do obniżenia ceny zakupywanych towarów w firmie Markiza.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna lub działalność gospodarcza dokonująca zamówienia w Markiza.pl Sp. z o.o. – uczestnik promocji.
 4. Opinia – unikatowa treść dotycząca produktu lub usług świadczonych przez firmę Markiza.pl Sp z o.o. dodana przez klienta w Googlach lub na Facebooku.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 6. Markiza.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30, NIP 6472424093- sklepy stacjonarne (Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30 oraz Rybnik, ul. Gen. Józefa Hallera 28), internetowy, allegro, w którym oferowane są osłony okienne do samodzielnego pomiaru oraz montażu lub z usługą pomiaru i montażu, będący jednocześnie uprawnionym do przyznawania zniżki/rabatu.

III. Warunki Ogólne

 1. Akcja promocyjna polegać będzie na przyznawaniu rabatu w wysokości do -10% na zakupy w zamian za spełnienie warunków określonych poniżej:
  1. udostępnienie zdjęć z realizacji poprzedniego zamówienia (realizacja wykonana od 1.01.2023 r.),

  2. oraz pozytywną opinię wystawioną na Google lub Facebooku.

 2. Jeżeli spełnione będą oba powyższe warunki, klientowi przysługuje rabat na poszczególny towar z maksymalną wysokością ustaloną poniżej:
  1. na rolety materiałowe pełne, dzień-noc oraz żaluzje pionowe – 10%,

  2. na moskitiery – 7%,

  3. na plisy, rolety rzymskie oraz żaluzje poziome – 5%,

  4. na tekstylia z nadrukiem – 5%,

  5. na pergole, markizy, poszycia, falbany, rolety zewnętrzne oraz bramy – 3%.

 3. Jeżeli spełniony będzie tylko jeden warunek (przesłanie zdjęć z poprzedniej realizacji lub pozytywna opinia), klientowi przysługuje połowa rabatu przypisanego do poszczególnego towaru w art. III pkt. 2.
 4. Rabat naliczany jest przy kolejnym zamówieniu Klienta po uprzednim poświadczeniu wystawionej opinii oraz dostarczonych zdjęciach (przesłanych mailem lub przekazanych na nośniku elektronicznym), dokonanego w Markiza.pl Sp. z o.o. Rabat naliczany jest do jednego, kolejnego zamówienia, a nie wszystkich kolejnych.
 5. Klient przy składaniu zamówienia może otrzymać maksymalny rabat do 10%.
 6. Rabatów nie można przekazywać osobie trzeciej, zniżka przypisana może być tylko do osoby, która już wcześniej dokonała zakupów w Markiza.pl.
 7. Osoby zatrudnione w Markiza.pl Sp. z o.o. nie mogą brać udziału w niniejszej akcji promocyjnej.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 9. Czas trwania promocji: od 13.03.2023 r. do odwołania.

IV. Realizacja naliczania Rabatu do – 10%

 1. Klient, któremu przysługuje rabat ma możliwość jego realizacji w dowolnym oddziale firmy Markiza.pl Sp. z o.o.: w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30 oraz w Rybniku przy ul. Gen. Józefa Hallera 28, jak również w zamówieniu mailowym.
 2. Rabat naliczany jest klientowi zgodnie z wytycznymi określonymi w art. III pkt. 2 i 3.
 3. Okres ważności przyznawanych Rabatów określony jest do dnia 31.12.2023 r. Po upływie podanego terminu rabaty nie będą naliczane.
 4. Niewykorzystanie Rabatu w wyżej wymienionym terminie, mimo przesłania zdjęć lub wystawienia opinii wiąże się z utratą możliwości jego naliczenia i nie stanowi podstawy do wystąpienia uprawnionego wobec firmy Markiza.pl Sp. z o.o. z roszczeniami w tym zakresie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do akcji promocyjnej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
 2. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie oraz publikację zdjęć towarów w miejscu ich montażu wykonanych przez pracownika firmy lub samego klienta. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, obróbkę, utrwalanie, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie oraz przechowywanie kopii zapasowych zdjęć.
 3. Regulamin dostępny będzie do wglądu w siedzibie firmy oraz na stronie www.
 4. Markiza.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Markiza.pl.

REGULAMIN WYDAWANIA BONÓW PODARUNKOWYCH
w okresie od 13.02.2023 r. do 31.03.2023 r.

I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

II. Definicje

 1. Bon Podarunkowy – bon wydany Posiadaczowi, uprawniający do wykorzystania na pozycje dostępne w menu w Trattoria Włoskie Klimaty – Wodzisław Śląski lub InoWino – Rybnik
 2. Klient – osoba fizyczna lub działalność gospodarcza dokonująca zamówienia w Centrum Osłon Effect Sp. z o.o.
 3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
 5. Centrum Osłon Effect Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30, NIP 6472424093- sklepy stacjonarne (Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 30 oraz Rybnik, ul. Gen. Józefa Hallera 28), internetowy, allegro, w którym oferowane są osłony okienne do samodzielnego pomiaru oraz montażu lub z usługą pomiaru i montażu, będący jednocześnie wydawcą Bonów Podarunkowych.

III. Warunki Ogólne

 1. Akcja promocyjna polegać będzie na wydawaniu Bonów Podarunkowych w wysokości 50 zł lub 100 zł do wykorzystania w jednej z restauracji: Trattoria Włoskie Klimaty, Wodzisław Śląski ul. Arenderska 2 lub InoWino, Rybnik ul. Sobieskiego 2.
  w ramach zakupów w Centrum Osłon „Effect” Sp. z o.o. w okresie od 13.02.2023 r. do 31.03.2023 r. wg poniższych wytycznych:
  a) Bon 50 zł za zakupy powyżej 500 zł do 1500 zł brutto,
  b) Bon 100 zł za zakupy powyżej 1500 zł brutto
 2. Bon Podarunkowy wydawany jest po opłaceniu przez Klienta zaliczki dla zamówienia dokonanego w Centrum Osłon Effect Sp. z o.o. klienta, w postaci eleganckiego kartonika z określoną na nim kwotą, podanym miejscem realizacji, oraz opieczętowanym z drugiej strony, zapakowanego w kopertę.
 3. Klient przy składaniu zamówienia może otrzymać tylko jeden Bon Podarunkowy.
 4. Bony Podarunkowe nie są bonami imiennymi, można przekazać je osobie trzeciej, która stanie się Posiadaczem.
 5. Osoby zatrudnione w Centrum Osłon Effect Sp. z o.o. nie mogą brać udziału w niniejszej akcji promocyjnej.

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma możliwość jego realizacji w Restauracji Trattoria Włoskie Klimaty (przy ul. Arendarskiej 2, w Wodzisławiu Śląskim) lub InoWino Świerklaniec (przy ul. Sobieskiego 9, w Rybniku).
 2. Bon Podarunkowy musi zostać wykorzystany jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w restauracji. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca jak również restauracja nie zwraca różnicy.
 3. Okres ważności wydawanych Bonów Podarunkowych określony jest do 31.05.2023r. Po upływie podanego terminu traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności.
 4. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego, zgodnie z terminem, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 5. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

V. Postanowienia końcowe

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Regulamin dostępny będzie do wglądu w siedzibie firmy oraz na stronie www.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu dotyczyć będą Bonów Podarunkowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy